Zapraszamy do współpracy

02.11.2016 uruchamiamy możliwość zgłaszania się przedsiębiorców do Samorządowego Programu Lojalnościowego.

Samorządowy Program Lojalnościowy zakłada możliwość gromadzenia punktów oraz ich zamianę na bonusy. Wymiany dokonać będzie można w objętych programem sklepach i centrach usługowych na terenie Częstochowy.

W związku z tym zapraszamy Państwa do współpracy, wierząc jednocześnie, że udział w Samorządowym Programie Lojalnościowym zwiększy grono Państwa klientów, wzmocni wizerunek firmy, poprawi jej rozpoznawalność oraz zainteresowanie mediów. Dodatkowo współpraca z Urzędem Miejskim pogłębi zaufanie ze strony mieszkańców.

Chęć przystąpienia do programu jako Partner Programu prosimy zgłaszać na adres: kontakt@karta.czestochowa.pl lub dzwoniąc na numer tel. 882040804 i umówiając się na spotkanie z Przedstawicielem Organizatora. Na spotkaniu zostaną przedstawione Państwu szczegóły programu, regulamin i umowa o współpracy.

Zachęcamy Państwa do udziału w Programie.

Dodaj komentarz