Start Samorządowego Programu Lojalnościowego

Wraz z końcem 2016 roku mieszkańcy Częstochowy zyskają unikalną możliwość skorzystania z Samorządowego Programu Lojalnościowego, który będzie zintegrowany z nową Częstochowską Kartą Miejską. Inicjatywa jest efektem współpracy Urzędu Miasta Częstochowy oraz Grupy LEW S.A.

Samorządowy Program Lojalnościowy zakłada możliwość gromadzenia punktów oraz ich zamianę na bonusy. Wymiany dokonać będzie można w objętych programem sklepach i punktach usługowych na terenie Częstochowy. Program zintegrowany będzie z nowym projektem karty mieszkańca, która łączyć będzie istniejące dotychczas karty Senior i Rodzina+, a dodatkowo zostanie wyposażona w możliwość gromadzenia punktów w ramach Programu Lojalnościowego. Czas na wymianę dotychczasowych kart na nową przewidziany jest do końca 2017 roku.

– Częstochowa od lat konsekwentnie realizuje wizję stawania się nowoczesnym miastem, czego potwierdzeniem są zdobywane wyróżnienia i wysokie miejsca w rankingach innowacyjnych miast w tym w ostatnim samorządowym rankingu dziennika „Rzeczpospolita”

– zauważa Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy. – Współpraca z Grupą LEW S.A. oraz Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej a w efekcie plan realizacji wyjątkowego w skali Polski projektu, to kolejny istotny krok w stronę budowy sprawnego systemu współpracy pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami i samorządem.
Spodziewane efekty współpracy to nie tylko wzrost nowoczesności, ale również wielotorowy rozwój miasta osiągany poprzez wspieranie przedsiębiorczości oraz zwiększenie zainteresowania inicjatywami kulturalnymi, sportowymi i społecznymi.

– Możliwość wspierania rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla Częstochowy ma dla nas znaczenie szczególne, ponieważ to właśnie z tego miasta wywodzi się nasza firma. – podkreśla Andrzej Basiak, Prezes Grupy LEW S.A. – Celem Grupy LEW S.A. oraz należącej do niej spółki mPay od lat jest rozwój płatności mobilnych i nowoczesnych usług finansowych nie tylko lokalnie, ale również na skalę całego kraju. Dlatego mamy nadzieję, że pilotażowa edycja programu w Częstochowie stanie się ważnym punktem wyjścia dla realizacji podobnych projektów w innych miastach Polski.

Uroczyste podpisanie umowy między władzami Częstochowy a Grupą LEW S.A. w sprawie wdrożenia programu odbyło się 5 września 2016 w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Dodaj komentarz