Muzeum Miejskie

ikony_logo

%

Muzeum Miejskie
Muzeum powstało w 1936 r. Od 2005 r. jego nową
siedzibą stała się dawna rezydencja właścicieli Żywca – Stary Zamek. Muzeum jest placówką wielodziałową.
Obecnie zbiory eksponowane są w kilku budynkach.
W Starym Zamku zwiedzić można wystawy stałe: historyczną, archeologiczną, wystawę narzędzi tortur oraz wystawy czasowe. Dział przyrodniczy znajduje się w dawnym budynku stajni, natomiast dział etnograficzny w starej wozowni. Muzeum oferuje także bogaty program edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz turystów. Posiada bibliotekę naukową wraz z czytelnią, pracownie konserwatorskie oraz Kawiarnię Rycerską.

tel. 33 861 21 24
|
Żywiec, ul. Zamkowa 2

Dodaj komentarz