Miejskie Centrum Kultury

ikony_logo

%

Miejskie Centrum Kultury
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu jest samorządową instytucją organizującą życie kulturalne miasta i regionu. Celem instytucji jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Żywca poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Ważnym zadaniem jest koordynacja działań kulturalnych mająca na celu rozwijanie zaangażowania i aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miasta. MCK prowadzi działalność w swojej siedzibie przy al. Wolności 4, w amfiteatrze Pod Grojcem oraz w klubach środowiskowych na terenie miasta: „PAPIERNIK” przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 31, „ŚRUBKA” przy ul. Grunwaldzkiej 13, „GLOBIK”/ SENIOR+ przy ul. Sporyskiej 37, „OGRÓDEK” na os. Parkowym i w ŻYWIECKIEJ SZKOLE FOLKLORU przy ul. Zamkowej 4.
Miejskie Centrum Kultury organizuje: koncerty,
spektakle teatralne i kabaretowe,
imprezy folklorystyczne,
konkursy, przeglądy i festiwale,
prezentacje lokalnych twórców i zespołów.

tel. 33 475 11 60
|
al. Wolności 4, 34-300 Żywiec

Dodaj komentarz