Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ikony_logo

%

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu jest jednostką organizacyjną Gminy Żywiec. Realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki.
Organizuje i współorganizuje wiele wydarzeń sportowych, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Szkoli dzieci i młodzież w wielu dyscyplinach sportowych oraz odpowiada za przebieg międzyszkolnych rozgrywek sportowych.
Zarządza obiektami, urządzeniami sportowymi oraz terenami rekreacyjnymi, stanowiącymi mienie komunalne Gminy.

tel. 33 861 47 01
|
Żywiec, ul. Zielona 7

Dodaj komentarz